Spring til indhold

Sådan bedømmer vi

Som du måske har bemærket, figurerer der karakterer ud fra alle måltidskasseleverandører, vi fremhæver i vores oversigter. 

Disse karakterer tager afsæt i grundige tests af diverse måltidskasseleverandører.

Når vi tester og anmelder en måltidskasse-leverandør, foregår det med afsæt i følgende fem kriterier:

Indholdsfortegnelse

Når vi tester en måltidskasseleverandør, tildeles denne fem individuelle karakterer relateret til de fem ovenstående kriterier. 

Derudover tildeles leverandøren en sjette karakter, som er en overordnet karakter, og den, der fremgår i oversigterne. 

Denne overordnede karakter er et gennemsnit af de fem individuelle.

Hvad lægger vi vægt på inden for de fem kriterier?

Når vi vurderer, hvorvidt en måltidskasseleverandør klarer sig godt eller dårligt inden for parameteret ’fleksibilitet’, kigger vi blandt andet på, hvor mange dage og personer måltidskasseleverandøren leverer til.

Det trækker naturligvis op, hvis en måltidskasseleverandør favner bredt og både appellerer til singler, børnefamilier, dem, der ønsker assistance med aftensmaden én dag ugentligt, og dem, der ønsker assistance hver dag.

I vores vurdering af, hvor fleksibel en måltidskasseleverandør er, kigger vi ydermere på leveringsmulighederne, samt hvor meget magt man som forbruger har i forhold til sammensætningen af indholdet i ens måltidskasse.

Hvis en måltidskasseleverandør lader medlemmer vælge frit mellem rigtig mange retter, er det positivt for bedømmelsen, mens det modsatte gør sig gældende, hvis en måltidskasseleverandør 100 % selv beslutter, hvilke varer der skal indgå i en måltidskasse.

God mad laves af gode råvarer! Derfor var det indlysende for os – i vores bedømmelse af diverse måltidskasseleverandører – at lægge vægt på kvaliteten af råvarerne i måltidskasserne.

Når vi vurderer kvaliteten af råvarer, lægges der først og fremmest vægt på vores førstehåndserfaringer med disse. Føles råvarerne friske og gode, er det naturligvis et plus, mens slatne råvarer trækker ned i bedømmelsen.

Knytter der sig en god fortælling om eller ekstra informationer til råvarerne, er dette også noget, vi lægger vægt på. Stammer de eksempelvis fra et velrenommeret lokalt økolandbrug, er det klart noget, der kan trække op.

Sidst, men ikke mindst inddrager vi andenhåndsberetninger i vores vurdering af en måltidskasseleverandørs kvalitet af råvarer.

Hvis kvaliteten af disse er et hyppigt kritikpunkt på måltidskasseleverandørens Trustpilot-side, trækker dette naturligvis ned, lige såvel som det trækker op, hvis råvarerne af en stor del Trustpilot-anmeldere fremhæves som friske og lækre.

Når vi skal vurdere en måltidskasseleverandørs ry blandt forbrugerne, er vores primære kilde til information herom Trustpilot. 

Hvis en måltidskasseleverandør skal opnå en god karakter i forhold til parameteret ’variation’, skal måltidskasseleverandøren byde på et stort, varieret udvalg af retter. 

Det trækker sædvanligvis op i vores vurdering, hvis en måltidskasseleverandør opererer med en dynamisk menu, hvilket vil sige, at de retter, man som forbruger kan bestille hos måltidskasseleverandøren, skifter med jævne mellemrum.

Når vi vurderer en måltidskasseleverandør ud fra ’pris’, kigger vi primært på, hvor meget værdi man som forbruger får for sine penge, når man bestiller hos en pågældende måltidskasseleverandør.

Med andre ord betyder det, at den måltidskasseleverandør, der opererer med den laveste portionspris, ikke nødvendigvis tildeles en høj karakter, ligesom den måltidskasseleverandør, der opererer med den højeste portionspris, ej heller nødvendigvis er garanteret en lav karakter.

Hvis kvaliteten, mængden og helhedsoplevelse er den høje pris værd, kan måltidskasseleverandøren sagtens opnå en høj karakter inden for ’pris’.

Derfor er vi til at stole på

Vi er ærlige og transparente

Hos Godappetit.dk er vi 100 % gennemsigtige.

Derfor er vi også åbne om, at vi er et kommercielt foretagende, der sommetider tjener penge, når vi henviser en af vores besøgende til en måltidskasseleverandør.

At vi er et kommercielt foretagende, er der dog ingenlunde det samme, som at vi ikke er til at stole på. 

Hos Godappetit.dk ønsker vi nemlig at blive den førende sammenligningsportal inden for måltidskasse-nichen, og hvis det skal lykkes, er vi overbeviste om, at reel, kyndig vejledning og oplysning er vejen frem.

Derfor har vi også udviklet en række processer, der sikrer, at kommercielle interesser aldrig bliver styrende for, hvordan vi eksempelvis anmelder en måltidskasse-service.

Helt konkret kommer ovenstående til udtryk ved, at vi altid tester og vurderer måltidskasse-services, før vi undersøger mulighederne for et kommercielt samarbejde. 

På den måde sikrer vi, at vi er 100 % ærlige og oprigtige i vores vurdering af de enkelte måltidskasse-services og får rost de forhold, der bør roses, og kritiseret de forhold, der bør kritiseres.

Vi opdaterer jævnligt vores indhold

Måltidskasse-markedet er konstant i forandring, og dette tager vi naturligvis hensyn til. 

Derfor tilføjer vi løbende nye spændende måltidskasseleverandører til vores oversigter, lige såvel som vi justerer vores anmeldelser til, i takt med at måltidskasseudbyderne foretager ændringer i deres services og tilbud.

Vi forbedrer vores site med vores besøgendes hjælp

Som vi var inde på i forrige afsnit, justerer vi løbende vores indhold til, så dette beskriver nutidige forhold.

Måltidskasse-markedet er dog enormt stort, og det kan være svært for os egenhændigt at fange hver eneste justering, som de forskellige udbydere foretager sig. 

Heldigvis har vi et rigtig godt samarbejde med vores besøgende, som vi altid opfordrer til at kontakte os, hvis de falder over informationer, som er uddaterede.

Denne appel gælder naturligvis også dig. 

Så hvis du læser noget på vores hjemmeside, som du ikke mener beskriver nutidige forhold, så tøv endelig ikke med at kontakte os på info@godappetit.dk.

Vi inddrager forbrugerfeedback, når vi anmelder måltidskasseleverandører

Som vi kort har været inde på, er det ikke kun vores førstehåndserfaringer, der danner grundlag for en vurdering af en måltidskasse-udbyder. Vi trækker også på andenhåndsberetninger om måltidskasseleverandørens indsats, når denne vurderes.

Den primære årsag hertil er, at vi mener, at dette hjælper os med at sige noget overordnet og generelt om, hvor godt eller dårligt en leverandør gør det.

Sagen er nemlig den, at det kan hænde, at vi enten er ekstremt uheldige eller heldige, når vi tester en leverandør, og at vores oplevelse derfor ikke kommer til at afspejle den gennemsnitlige kundes oplevelse med leverandøren.

Har du nogen spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål angående vores anmeldelsesprocedure eller vores site generelt, så tøv endelig ikke med at kontakte os på info@godappetit.dk.