Spring til indhold
Hjem » Hvor mange danskere får måltidskasser?

Hvor mange danskere får måltidskasser?

  • af
Hvor mange danskere får måltidskasser?

I artiklen her dykker vi ned i, hvor mange danskere der får leveret måltidskasser. Vi giver også et forsigtigt bud på, hvorvidt antallet kan forventes at stige eller falde i løbet af det kommende år. 

I slutningen af 2022 udgav Wilke en stor undersøgelse omkring måltidskasser og danskernes forbrugsvaner angående disse. Undersøgelsen giver mange interessante indsigter, blandt andet hvor mange danskere der får tilsendt måltidskasser. 

Samlet set fik omkring 23 % af danskerne – jævnfør undersøgelsen – leveret mindst en måltidskasse i løbet af 2022. 

Andelen af danskere, der i 2022 fik leveret en måltidskasse på ugentlig basis, var 5 %, mens hele 18 % fik leveret mindst en måltidskasse på månedlig basis. 

Covid19-epidemien lokkede mange til

Covid19-epidemien og følgerne heraf gav store udfordringer for rigtig mange virksomheder, men ikke alle. 

En række virksomheder oplevede nemlig særligt gode vækstbetingelser i perioden, hvor epidemien var på sit højeste, og en af de brancher, der nød godt af de midlertidigt forandrede samfundsforhold, som epidemien resulterede i, var måltidskasse-branchen. 

Ikke så overraskende førte de mange restriktioner nemlig til, at en væsentlig andel gav en eller flere måltidskasse-leverandører chancen, hvilket formentlig har skyldtes, at mange på den måde har kunnet spare sig selv for en række indkøb og dermed minimeret risikoen for at blive smittet. 

Wilkes måltidskasse-undersøgelse fra 2022 er langt fra den eneste, som Wilke har udført. Faktisk er ‘måltidskasser’ et felt, som virksomheden næsten på årlig basis udgiver en stor undersøgelse omkring. 

Desværre undlod Wilke at undersøge feltet i 2019 og 2020, hvorfor vi må nøjes med at sammenligne data fra 2018 med 2021 og 2022. 

Gør vi dette, kan vi se, at andelen af danskere, der i 2018 modtog mindst en måltidskasse på månedlig basis, blot var 6 %, mens andelen af danskere i 2021 og 2022, der modtog mindst en måltidskasse hver måned, var hele 18 %.

Dette antyder, at en vis mængde af dem, der i løbet af Covid19-epidemien valgte at give en måltidskasse-ordning chancen, viste sig at blive så begejstrede, at de holdt fast i deres abonnement, efter samfundsforholdene blev normale igen. 

Særligt populær blandt de unge

Særligt populær blandt de unge

Det er særligt de unge i aldersgruppen 18-29 år, der elsker den bekvemmelighed, som en måltidskasse-ordning byder på. 

Ifølge Wilkes undersøgelse købte hele 44 % i dette segment nemlig mindst en måltidskasse i løbet af 2022, mens hele 12 % i segmentet fik leveret en måltidskasse på ugentlig basis. Ingen andre aldersgrupper er så begejstrede for måltidskasser, som de unge er.

Kommer det til at gå fremad for måltidskasse-operatørerne i 2023?

Hos Godappetit.dk er vi desværre ikke så optimistiske på måltidskasse-leverandørernes vegne i forhold vækstmuligheder i 2023. 

Dette skyldes på ingen måde, at vi ikke finder det – at være medlem af en måltidskasse-ordning – for værende attraktivt, for det gør vi allerhøjeste grad. Det skyldes derimod, at vi er fuldt ud bevidste om, hvilken situation danskerne befinder sig i lige nu.

Den økonomiske krise hærger, og mange har stadigvæk et økonomisk efterslæb grundet vinterens høje strøm- og varmeregninger. 

Derfor forventer vi, at mange danskere vil forsøge at spare, hvor der spares kan, og vi må jo bare erkende, at måltidskasser lidt tilhører kategorien ‘luksusvarer’. 

Derfor forventer vi faktisk en lille tilbagegang i forhold til andelen af danskere, der vælger at få sendt mindst en måltidskasse pr. måned i 2023. 

Hvorvidt vi får ret, kan kun tiden vise. Sikkert er det i hvert fald, at vi kommer til at følge op på vores forudsigelse, når Wilke til august udgiver en ny stor undersøgelse om måltidskasser.